Hình Ảnh Hoạt Động

Lễ Khai Trương Bệnh Viện

BS.Thái báo cáo Nâng Ngực Nội Soi tại hội PTTM -TP.HCM năm 2008


BS.Thái Nâng Ngực Nội Soi tại Mỹ

 
 

 


 

  

  

Lên đầu trang